Missie

SBS De Doening is een warme, veilige en stabiele school waar aan elk kind mogelijkheden worden aangereikt om zich optimaal te ontwikkelen.

 

Onze school is een moderne en uitdagende speel-leer-plek voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

 

Een plek waar iedereen met plezier naar toe komt en waar elk kind op een positieve wijze wordt benaderd, zodat zij kunnen uitgroeien tot evenwichtige, betrokken, talentrijke en intelligente personen.

 

Vanzelfsprekende aandacht voor eigen leefomgeving, natuur, gezondheid en milieu is gelinkt aan het feit dat SBS De Doening een school is die grenst aan natuurgebieden, gelegen is in een dorpskern en deel uitmaakt van een groeiende stad.