Huistaken en lessen

Wat verstaan we onder huiswerk?

Huiswerk is het totaal van alle huistaken en lessen die door de leerkrachten opgegeven worden om thuis te maken.

Huistaken: taken die schriftelijk gemaakt worden.

Lessen: lessen studeren; inhouden studeren voor wereldoriëntatie, Frans, dialogen, gedichtjes, … ; inoefenen van splitsingen, letters, maaltafels, woordjes lezen, …

Waarom geven we huiswerk?

 • We willen aan de ouders laten zien wat onze leerlingen allemaal doen in de klas. De leerlingen brengen zo een stukje school mee naar huis. Wat doen we? Hoe doen we het?
 • Via huiswerk willen we de ouders de mogelijkheid geven om een beeld te vormen van de werkhouding en de mogelijkheden van hun kind.
 • Huiswerk is een middel om geziene leerstof in te oefenen, te herhalen of te automatiseren.
 • Door huiswerk te geven leren kinderen zelfstandig denken. Ze leren plannen en verantwoordelijkheid dragen. Het is één van de middelen om kinderen te leren leren.

Hoe lang werken kinderen aan hun huiswerk?

 • 1ste leerjaar: 15 min. (waarvan 10 min. lezen)
 • 2de leerjaar: 25 min. (waarvan 10 min. lezen)
 • 3de leerjaar: 35 min.
 • 4de leerjaar: 40 min.
 • 5de leerjaar: 45 min.
 • 6de leerjaar: 60 min

Wat als het huiswerk niet gemaakt is?

 • We vragen de reden.
 • We noteren dit in de agenda van het kind.
 • We manen het kind aan in orde te zijn.
 • We geven het kind uitstel tot morgen of laten het huiswerk tijdens de pauze maken met of zonder extra taak.
 • Als het kind het huiswerk niet aan kan, of de ouders ervaren dat het kind te lang aan het huiswerk moet werken, vragen wij dit te melden aan de leerkracht.
 • Indien het kind al verschillende malen met opzet het huiswerk vergat te maken, vermeldt de leerkracht dit op het rapport.